Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates 01.05.2022

Üldine

Helofin OÜ austab oma klientide privaatsust, mistõttu peame kinni isikuandmete töötlemise ja säilitamise põhimõtetest. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate selle kohta, milliseid isikuandmeid oma veebilehe kaudu kogume ja milleks neid kasutame.

Helofin OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimuste uusim versioon on veebilehel alati üleval.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Helofin OÜ kogub vaid selliseid andmeid, mis on vajalikud Teile teenuse osutamiseks ning sellega seonduvate küsimuste lahendamiseks. Erinevaid võrguidentifikaatoreid kasutatakse veebilehe külastatavuse statistika tegemiseks.

Kogutavad andmed ja kogumise viisid on järgmised:

 • Teie nimi ja e-posti aadress – kontaktivormi edastamine või e-kirja saatmine;
 • Teie ettevõttega seotud andmed (nimi, registrikood, postiaadress jt. avalikud andmed) – kontaktivormi edastamine või e-kirja saatmine;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analytics ja Meta Pixel.
 • Teie veebilehe kasutamisega seotud andmed – küpsised.

Teie isikuandmete töötlemine

Kontaktivormi või meili teel kogutud isikuandmete – Teie nimi, telefoni number ja e-posti aadress; Teie ettevõttega seotud andmed (nimi, registrikood, postiaadress jt. avalikud andmed) – töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks – raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine. 
Kinnitame, et töötleme ja säilitame teie andmeid seaduses ette nähtud viisidel.

Teil on igal hetkel õigus taotleda oma ebaõigete isikuandmete parandamist või kustutamist, kirjutades sellest: madli@kodulehehaldjas.ee.

Küpsised

Kasutades Helofin OÜ veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Teie arvutisse või seadmesse, kui veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel meeles pidada Teie varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Teil on võimalik küpsiste salvestumist oma arvutisse keelata või piirata. Samuti on Teil võimalik kõik seni Teie arvutisse salvestunud küpsised ära kustutada. Selleks peate muutma oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Täpsemad juhised leiate veebilehitseja kasutusjuhendist.

Siiski, kui keelate või piirate küpsiste salvestumist oma arvutisse, ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Kasutame oma veebilehel järgmiseid küpsiseid:

Google Analytics küpsised – sellised küpsised on veebilehe liikluse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame Google Analytics küpsiseid, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Lisaks salvestatakse ka kasutaja veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress. See info on oluline selleks, et saaksime paremini mõista oma veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.

Lisaks kasutame Meta Pixel küpsiseid, mis võimaldavad meil suunata teile reklaame, mida näete Facebookis ja/või Instagramis, ning mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

Lisainfo Facebooki reklaamide ja Meta Pixel kohta.

Andmete säilitamine ja turvalisus

Kontaktivormi ja kirjavahetuse sisu säilitatakse klienditeeninduse huvides kaks aastat, et võtta Teiega vajadusel edaspidi ühendust, tagamaks kiiret suhtlust oma klientide ja muude osapooltega. Kogutud infot ei kasutata turunduse otstarbel. Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamise andmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Helofin OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses loetletule, on Teil järgnevad õigused:

 • taotleda juurdepääsu Teie isikuandmetele;
 • nõuda Teie isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist ja seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemisele;
 • nõuda Teie isikuandmete ülekandmist;
 • kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul, on Teil õigus oma nõusoleku tagasivõtmisele.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb Teil saata e-posti aadressile madli@kodulehehaldjas.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust. Teil on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) poole.

Andmete jagamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Helofin OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Helofin OÜ kasutajale teenuseid.

Helofin OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • (e-posti edastamise ja haldamise süsteemi);
 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Lisaks eeltoodule avaldab Helofin OÜ Teie andmeid selleks õigustatud riigiasutustele, õiguskaitseorganitele ja kohtule. Samuti võime jagada teavet, et uurida, takistada, või võtta kasutusele meetmeid seoses ebaseadusliku tegevusega või seoses pettuse kahtlusega.

Kontaktandmed

Koduleht: www.kodulehehaldjas.ee
Ettevõte: Helofin OÜ
Aadress: Pikk 17, Elva
Telefon: +372 58145166
E-post: madli@kodulehehaldjas.ee